fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมด้วยช่วยกันอวยพรปีใหม่ 2565 หน่วยงานและหารือการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน

Featured Image

เนื่องในวาระอันดีกับการขึ้นปีใหม่ 2565 ร่วมด้วยช่วยกันจึงถือโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกันด้วยดีเสมอมา พร้อมพูดคุยแนวทางการทำงานเพื่อสังคมร่วมกันในปีนี้ และต่อไปในอนาคต

 

คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน และคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รอง ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งขอคำปรึกษา กำหนดวันลงนาม MOU ระหว่างร่วมด้วยช่วยกัน กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สำนักเทศกิจ กทม.

 

คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน และคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รอง ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าสวัสดีปีใหม่ นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รอง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. พร้อมพูดคุยถึงการนำกำลังอาสาร่วมด้วยช่วยกันเข้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักการแพทย์ กทม.

 

คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมปรึกษาหารือการนำอาสาร่วมด้วยช่่วยกัน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) เพื่อพัฒนาความรู้ สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube