fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคารเบญจจินดา

Featured Image

ทีมพนักงานร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเบญจจินดา ร่วมกิจกรรมการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟของอาคารเบญจจินดาประจำปี 2564

บ่ายวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทีมพนักงานร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ที่อาคารเบญจจินดา ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube