fbpx
Home
|
ข่าว

กกท.ร่อนจดหมายถึงส.กีฬาเลี่ยงแข่งเสี่ยงโควิด

Featured Image
การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือขอความร่วมมือสมาคมกีฬาฯ เลี่ยงจัดการแข่งขันที่มีคนจำนวนมากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โดยข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ หลีกเลี่ยงการจัดการแข่งขันที่มี การรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก  ที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เว้นแต่สมาคมกีฬาฯ ที่มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขันโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube