fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ปากีสถาน

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีปากีสถาน ในโอกาส วันปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน ในโอกาส “วันปากีสถาน” ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
กรุงอิสลามาบัด

ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสืบไป

ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube