fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานรถเก็บตัวอย่างเพิ่ม7คัน

Featured Image
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม 7 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุขรับมือโควิด-19

ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 7 คัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเพิ่มเติมสำหรับให้เจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 แล้ว จำนวน 3 คัน โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรุ่นใหม่นี้ มีการพัฒนาปรับปรุงจากรถพระราชทานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพภายใน เพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล (face recognition) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการติดตาม (tracking) ผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนั้น ยังเพิ่มอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บและการให้บริการฉีดวัคซีน เพิ่มตู้จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่าง ทำให้สามารถเก็บรักษาวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในอีกภารกิจหนึ่ง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ และบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube