fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.อิสราเอลคนใหม่

Featured Image
ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิซฮาก เฮอร์โซก (Mr. Isaac Herzog) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก

ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล

นครเยรูซาเลม

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศไทยและรัฐอิสราเอล บนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube