fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โปรตุเกส

Featured Image
ในหลวงโปรดเกล้าฯ มีพระราชสาส์น อำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาส “วันชาติ” ของ “สาธารณรัฐโปรตุเกส” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส

กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่า 5 ศตวรรษ ให้สนิทแน่นแฟ้น อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube