fbpx
Home
|
ข่าว

กต.เตือนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนบินสหรัฐฯหวังฉีดวัคซีน

Featured Image
กต.เตือนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแห่เที่ยวสหรัฐฯ หวังฉีด วัคซีน ยันมีแผนฉีดให้ต่างชาติในไทยทุกคน อยู่ระหว่างทำระบบลงทะเบียน ขณะ”ดอน”คุยอินเดียอำนวยความสะดวกคนไทยกลับ

นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อไปฉีด วัคซีน ป้องกันโควิด 19 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอย้ำว่า นโยบายการฉีดวัคซีนของสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันแต่ละมลรัฐ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐ โดยส่วนใหญ่จะฉีดวัคซีนให้พลเมืองของตนเองทุกคนตั้งแต่ อายุ 16 ปีขึ้นไปทุกรัฐ ส่วนการฉีดให้กับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ให้สำหรับผู้ที่มาศึกษาหรือทำงานให้แต่ละรัฐ มีเพียงบางมลรัฐ ที่จัดสรรวัคซีนให้กับชาวต่างชาติที่ไม่ได้มาทำงานหรือมาเรียนต่อ แต่ก็มีมีการระบุชัดเจนสำหรับฉีดให้กับท่องเที่ยว

ทั้งนี้ บางมลรัฐอย่างรัฐฟอริดา และรัฐอลาบามา ได้ออกมาตรการป้องกันการจัดทัวร์ท่องเที่ยวฉัดวัคซีนที่มาจากต่างประเทศแล้ว เพื่อจัดวัคซีนให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในมลรัฐเท่านั้น

ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ ไปตรวจสอบนโยบายการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในแต่ละมลรัฐแล้ว เบื้องต้นได้ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ว่า ชาวต่างชาติที่จะเข้ารับวัคซีนต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาต่อในสหรัฐด้วย หากไม่มีอาจได้รับการปฏิเสธฉีดวัคซีน ซึ่งมาตรการจะแตกต่างกัน ในแต่ละสถานที่ฉีดวัคซีน จึงขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีนในสหรัฐ ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานของสหรัฐฯต่อการการฉีดวัคซีนของแต่ละมลรัฐให้ชัดเจนและมาตรการต่างๆ ให้ชัดเจน

นอกจากนี้ นายธานี กล่าวว่า วัคซีนที่ใช้ในสหรัฐ มีสถานะเช่นเดียวกับทุกประเทศ เพราะเป็นการอนุมัติใช้แบบฉุกเฉิน อาจมีผลข้างเคียงได้และผู้ผลิตวัคซีนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆดังนั้นผู้รับวัคซีนและมีผลข้างเคียงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่มีราคาค่อนข้างแพง ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ผ่านมามีคนไทยบางส่วนถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯสำหรับคนไทยที่เดินทางมาเป็นบางครั้ง แม้จะได้รับวีซ่ามาถูกต้องก็ตาม จึงขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน

 

กต. ยัน อนาคตรัฐบาลฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทยทุกคน ไม่จำกัดสัญชาติ อยู่ระหว่างทำระบบลงทะเบียน

นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางการจัดสรรวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ยืนยันว่า รัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนให้คนทุกกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ แต่เนื่องจากการฉัดวัคซีนช่วงแรก มีวัคซีนจำนวนจำกัด จำเป็นต้องจัดสรรให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการฉีดอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและจะได้รับวัคซีนในกลุ่มแรกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยนั้น เช่น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ

ส่วนการฉีดในกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเดือน มิ.ย. ถึงสิ้นปีนี้ ได้แก่ กลุ่มสาธารณชน ผู้ที่ทำงานในภาครัฐ คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทย โดยคำนึงถึงความสมัครใจของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการจัดทำระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ

 

“ดอน”คุยอินเดีย สนับสนุนการส่งออกยาและเวชภัณฑ์ พร้อมอำนวยความสะดวกคนไทยเดินทางกลับ ขณะตอบรับคำเชิญของเกาหลีใต้ ร่วม P4G

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายดอน ปรมัตวินัย รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โทรศัพท์หารือ กับนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือในการรับมือโควิด-19 โดยอินเดียขอบคุณความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากไทยและพร้อมผลักดันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันต่อไป และ 2 ประเทศต่างขอบคุณที่ดูแลคนที่ตกค้างในแต่ละประเทศ และอำนวยความสะดวกอพยพคนกลับประเทศ

ทั้งนี้ อินเดียพร้อมสนับสนุนการส่งออกยาและเวชภัณฑ์ ตามที่ไทยร้องขอและเห็นพ้องร่วมมือทางการแพทย์ในกรอบทวิพาคี พหุภาคีและอาเซียน โดยจะตั้งผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย และหารือความร่วมมือส่งเสริมมิติทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง โควิด-19 ส่วนสถานการณ์ โควิด-19 ในอินเดียที่รุนแรง ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอินเดีย ที่อยู่ในสภาวะขาดแคลนโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยาต้านไวรัส

ปัจจุบันมีคนไทยในอินเดียประมาณ 1,000 คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต 3 แห่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแนะนำให้คนไทยในอินเดียเดินทางกลับไทย หากไม่มีความจำเป็นที่จะพำนักอยู่

ขณะเดียวกัน นายธานี ยังเปิดเผยด้วยว่า นายดอน ยังได้หารือกับนายชอง อึย – ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสาธารณสุขและวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งเกาหลีใต้สนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และหาทางออกของสถานการณ์อย่างสันติ

ทั้งนี้ นายดอน ได้ตอบรับคำเชิญของเกาหลีใต้ที่ได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี2030 หรือ P4Gครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 31 พ.ค. นี้ โดยจะเป็นการหารือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการสนับสนุนเป้าหมายที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของโลกในปี 2030

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube