fbpx
Home
|
ข่าว

กต.เตือนภัยทัวร์พาฉีดวัคซีนโควิดที่สหรัฐระวังถูกหลอก

Featured Image
กต.เตือนภัยทัวร์พาฉีดวัคซีน”โควิด”ที่สหรัฐ ระวังหลอกสูญเงิน-โดนตม.ส่งกลับ ชี้บางรัฐเปลี่ยนกฎไวไม่ฉีดให้คนนอกอาจถูกปฏิเสธเข้าเมือง

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวกรณีบริษัททัวร์เชิญชวนคนไทยจองทัวร์เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 นั้น ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบัน ประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ) อย่างไรก็ตาม แต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกัน อาทิ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรืออาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้นๆ แต่ในบางรัฐ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้ ปรากฏข่าวว่าผู้ที่เดินทางจากลาตินอเมริกามายังสหรัฐฯ เพื่อฉีดวัคซีน จึงเป็นไปได้ว่า บริษัทนำเที่ยวบางแห่งในประเทศไทยอาจเห็นโอกาสจากช่องว่างนี้เพื่อดึงดูดผู้ที่ต้องการจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ให้เดินทางไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่ยังไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่เข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ปัจจุบันเริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของหลายรัฐฯ ออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีน (Vaccine Tourism) เช่น ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรัฐสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการแจกจ่ายวัคซีนได้ตามที่เห็นเหมาะสม

นอกจากนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินเท่านั้น ดังนั้นถ้าผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ และหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง

นายธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ไทยในสหรัฐฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐฯ ของคนไทยอยู่เป็นระยะ แม้บุคคลนั้นได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้ว โดยเมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ก็ต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ที่พักสถานที่กักตัวแบบทางเลือกตามที่รัฐกำหนด (เอเอสคิว) อีกทั้งต้องขอรับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (ซีโออี) จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งอาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางมาท่องเที่ยวและรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้ประชาชนที่ประสงค์จะซื้อรายการท่องเที่ยว ไปต่างประเทศเพื่อการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube