Home
|
ข่าว

ชัดแล้ว! นายกฯ เทกระทู้พรุ่งนี้ “ภคมน” รองโฆษกก้าวไกล

Featured Image

 

 

 

ชัดแล้ว! นายกฯ เทกระทู้พรุ่งนี้ “ภคมน” รองโฆษกก้าวไกล ยันความสำคัญ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกฯ ต้องตอบเอง เผยจะรอจนกว่าว่างมาตอบ

 

 

 

นางสาวภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากวิปรัฐบาลแล้วว่าในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) นายกรัฐมนตรีจะไม่มาตอบกระทู้ถามสดของ สส. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นอีกครั้งที่นายกฯ “ไม่ว่าง” ให้กับการตอบกระทู้ถามสด ทั้งที่เป็นหน้าที่และเป็นภารกิจที่นายกฯ รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นทุกช่วงเช้าวันพฤหัสบดี

 

โดยในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่านายกฯ จะส่งตัวแทนมาตอบกระทู้สดของศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่จะถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือไม่ก็ตาม พรรคก้าวไกลต้องยืนยันว่านายกฯ ควรมาตอบเอง ไม่ใช่ส่งตัวแทนมาตอบแทน

 

เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ต้องคิดทั้งระบบ นายกฯ คือ คนที่รู้ข้อมูลในภาพรวมมากที่สุด สามารถบูรณาการมาตรการต่างๆ ได้ และนายกฯ ยังนั่งเป็นประธานการประชุม ครม.เศรษฐกิจด้วย แล้วจะให้คนอื่นมาตอบแทนได้อย่างไร ประชาชนต้องรอท่านว่างอย่างนั้นหรือ

 

ดังนั้น หากนายกฯ ไม่มา พรรคก้าวไกลก็จะไม่ถามกระทู้สดนี้ แต่จะใช้โควตากระทู้สดเพื่อถามประเด็นอื่นแทน ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พรรคก้าวไกลจะรอจนกว่านายกฯ ว่างและให้ความสำคัญกับประชาชน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube