Home
|
ข่าว

พาณิชย์ ระดมสมอง 81 ผอ. ยกระดับทำงานเชิงรุก

Featured Image

 

 

 

“ภูมิธรรม” ระดมสมอง 81 ผอ. กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว มุ่งเป้า ให้เป็นที่พึ่งให้ประชาชน

 

 

 

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1” กับข้าราชการ ในระดับผู้อำนวยการในกระทรวงพาณิชย์กว่า 81 ราย

 

โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย ว่า ตั้งแต่ตนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตนอยากพบกับเจ้าหน้าที่ในระดับ ผอ. มานานแล้ว ซึ่งตรงกับความฝันของตนตั้งแต่ 20 กว่าปีก่อน ตอนปี 2000 ที่ UN ได้พูดเรื่องการมีส่วนร่วมและตนคิดเรื่องนั้นมาตลอด เห็นว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

 

ซึ่งทั้งคน 3 วัย ทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และเริ่มทำงานต้องไปด้วยกัน คนรุ่นใหม่มีพลังมีความคิด และผู้บริหารมีประสบการณ์มีความมั่นใจ ผ่านปัญหามามาก ซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นกลางจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเพราะผ่านการเป็นคนรุ่นใหม่ และได้สัมผัสงานกับผู้บริหารโดยตรงต้องผลักดันงานเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญมากในการจะเปลี่ยนแปลงองค์กร

 

ซึ่งในครั้งนี้ตนคาดหวังอยากเห็นการมีส่วนร่วมในกระทรวงให้รู้สึกเป็นเจ้าของกระทรวงร่วมกัน ทุกท่านเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง ตนมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการมีศักยภาพมีความสามารถ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ทุกส่วนต้องประสานงานกันให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เป็นกระทรวงพาณิชย์ เป็นผลงานกระทรวงพาณิชย์ ทำงานเชิงรุกทำอย่างมียุทธศาสตร์ทันสถานการณ์ ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน ให้ประชาชนพึ่งหวังได้ โดยเนื้อหาการอบรมในวันนี้ แบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย

 

กลุ่มที่ 1 ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การเกษตร

กลุ่มที่ 2 สร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยผู้ประกอบการยุค 5.0

กลุ่มที่ 3 Soft Power ไทย ดังไกลระดับโลก

กลุ่มที่ 4 โอกาสไทย โอกาสใหม่ในตลาดโลก

กลุ่มที่ 5 ถึงเวลาของ Thai Brand

 

นอกจากนี้นายภูมิธรรมได้ฝากการบ้าน ถึงการทำตลาดในต่ากงประเทศกับกลุ่มประเทศเป้าหมายการตลาดเชิงรุก 10 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่าง จีน และอินเดีย ที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ให้คนตัวใหญ่ใส่ใจคนตัวเล็ก คนตัวเล็กต้องได้รับการสนับสนุนเต็มที่ และเร่งช่วย SME ของไทย

 

โดยผลของการอบรมจะนำไปผลักดันงานผ่านคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ที่นายภูมิธรรมได้ตั้งขึ้น ที่มีคณะอนุกรรมการ 9 ชุดต่อไป ซึ่งประกอบด้วย

 

1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย

2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงรุกไทย-จีน-อาเซียน

3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์

4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์ทางการค้า

5.คณะอนุกรรมการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ Big data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า

6.คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์

7.คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่

8.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์

9.คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube