fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯลุกหนีซักฟอกสส.หัวเราะไม่ฟังชี้แจง

Featured Image
นายกรัฐมนตรี หยุดชี้แจงกลางอากาศ หลัง ส.ส.หัวเราะ ยันปมจะนะ ไม่เคยเอื้อประโยชน์ใคร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงในฐานะผู้กำกับการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ โดยขอให้แยกแยะเป็นรายโครงการเพราะไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบ และยืนยันว่าไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใคร ส่วนใครที่ได้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการ แต่อย่าให้โครงการใหญ่ที่กำหนดยุทธศาสตร์ไว้แล้วต้องสะดุด พังพินาศไปด้วย

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่า ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้มีปัญหาที่ซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ทั้งชาติพันธ์ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดังนั้น จะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างละเอียดอ่อน จึงมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จากเดิม 3 จังหวัด 3 พื้นที่ และมาเพิ่มที่จังหวัดสงขลา ที่ อ.จะนะ ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งรัฐบาลได้จัดคณะกรรมการลงไปดูแล

ส่วนการเปลี่ยนสีผังเมืองนั้น ก็เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ และมีการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมด

ทั้งนี้ ขอชี้แจงในนามรัฐบาล และในนามนายกรัฐมนตรี ว่า การลงทุนมีความจำเป็นที่ต้องให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไม่อยากให้การพูดในวันนี้ ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องการลงทุนจากประเทศอื่น รวมถึงกังวลว่าจะลามไปสู่พื้นที่อื่น เช่น EEC

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันจบการชี้แจง นายกรัฐมนตรี ได้หยุด ไปมองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ช่วงหนึ่ง ก่อนจะยุติการชี้แจงแล้วบอกว่า “ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ เพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟัง เห็นหัวเราะกันอยู่”

 

 

“ประเสริฐ” ชี้โครงการจะนะ เต็มไปด้วยการทำลายมากกว่าพัฒนา ถามทำเพื่อผลประโยชน์ใคร

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีมีผลประโยชน์เบื้องหลังโครงการ ‘เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะ เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่โครงการพัฒนา แต่เต็มไปด้วยการทำลายทรัพยากร ทำลายอาชีพ ทำลายเศรษฐกิจ ของพี่น้องประชาชนชาวจะนะ ถ้าเกิดขึ้น สัตว์น้ำเศรษฐกิจนับร้อยชนิดจะหายไป การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละ 100-500 ล้านบาท

โอกาสที่อุตสาหกรรมจะเกิดมีน้อยมาก แต่เหตุที่รัฐบาล และนายนิพนธ์ เร่งรัดผลักดันโครงการเมืองจะนะ ให้เกิด พบว่า กลุ่มทุน ที่มาพร้อมแผนการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโครงการทั้งหมดที่วางแผนไว้ 3,700 เมกกะวัตต์ ซึ่งวันที่ 21 ม.ค. 64 ครม. มีมติรับทราบไปแล้ว 1,700 เมกกะวัตต์ ที่เอื้อให้เกิดโรงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวขึ้นในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังสงสัย ว่าทำไมไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นฝ่ายทำ

ทำให้สงสัยว่า โครงการจะนะ ที่ นายนิพนธ์ และ ศอ.บต. ที่ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นประธาน เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของนายทุน หรือเพื่อใครจากพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเดิมห้ามไม่ให้เอกชนตั้งโรงงงาน ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ก็ไปเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดิน โดยมีนักการเมืองระดับชาติ ดำเนินการในนามลูกชาย ทนายคนหนึ่ง และเครือญาติ ซึ่งนี่ทำให้ตนกล่าวหา นายนิพนธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมที่ดิน

 

“นิพนธ์” ยอมรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจะนะ คนเห็นต่างเยอะ พร้อมเคารพ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีการกล่าวหา เอื้อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ให้เอกชนจังหวัดสงขลา ว่า เป็นการนำข้อมูลจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มาตัดแปะ โดยจะชี้แจงในรายละเอียด ที่ดิน 3 แปลง ที่เกิดข้อพิพาท ได้มีการนำเรื่องไปร้อง ยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และแจ้งเรื่องดังกล่าวมายังกรมที่ดินแล้ว โดยมีหนังสือข้อพิจารณาว่า เห็นว่ากรณีร้องเรียนดำเนินการรางวัดที่ดิน 3 ผืน พบว่าบริษัท ทีพีไอโพลีน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ที่ดินตาม

และจากการรังวัดที่ดินทางอากาศพบว่าที่ดินทั้ง 3 แปลง ตั้งอยู่ที่แนวทับซ้อนกับการร้องเรียน และขณะนี้ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินในแปลงที่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด เห็นควรสั่งยุติข้อร้องเรียน เรื่องที่นำมากล่าวหาตน ว่า ใช่อำนาจหน้าที่ นำที่ดินของประชาชนไปให้เอกชน ถือเป็นข้อกล่าวหาเท็จทั้งสิ้น สิทธิครอบครองที่ดินก็พิพาทกันอยู่ก็ไปว่ากันในศาล เป็นเรื่องปกติทางแพ่ง ไม่เห็นเกี่ยวกับตนตรงไหน จับแพะชนแกะ ตัดแปะเอกสารมาว่าตน และที่ดินแปลงนี้ออกเอกสารปี 2517 มีการโอนเอกสิทธิ์ซื้อขายที่ดินตามท้องตลาด แล้วบอกว่าตนรังแกชาวบ้าน ไม่ได้แย่งที่ดินมาครอบครอง

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ระบุว่า หากมีโอกาสได้เข้ามาพร้อมตนปี 2535 ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งญัตติแรกๆ คือเข้าชื่อเสนอญัตติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากปี 2547 มาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนตาย ไปกว่า 6 พันราย ใช้งบประมารแก้ไข 20,000 กว่าล้านบาทใช้งบไปกว่า 400,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ มติคณะรับมนตรี อนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ออกมาเมื่อ 7 พ.ค. 62 ขยายนิคมสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อยกระดับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ตนยังไม่เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วจะใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างไร ยอมรับว่าโครงการนี้คนไม่เห็นด้วยก็มาก ตนเคารพความเห็นต่าง ตนเชื่อว่าไม่ได้คัดค้านโครงการนี้เป็นโครงการแรก

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube