fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.แรงงาน ส.ว.จัดสัมนาออนไลน์ผู้สูงอายุกับงาน

Featured Image
กมธ.แรงงาน ส.ว.จัดสัมนาออนไลน์ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิดเพื่อพัฒนาโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ

 

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาฯศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเปิดเวทีสัมมนาผ่านระบบออนไลท์ซึ่งเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในประเด็น”ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด 19″ เพื่อพัฒนาโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ covid-19 รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินนโยบายของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับแรงงานผู้สูงอายุ

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบการสัมนาในครั้งนี้ จะทำอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับผู้สูงอายุ

 

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ทำงาน อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบจึงจำเป็นจะต้องหาแนวทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบ ขณะเดียวกันในเรื่องของทักษะและเทคโนโลยีถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะต้องทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในด้านแรงงานซึ่งในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญกับการทำงานอย่างมาก

 

พร้อมกันนี้จะต้องมีการปรับประเภทงานให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่วนเรื่องของกฎระเบียบและข้อกฎหมายนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯจะเร่งผลักดันและศึกษาว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหรือกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

 

ขณะนายจรินทร์ จักกะพาก ประธานคณะอนุ กรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน วุฒิสภา ระบุว่าการพัฒนาผู้สูงอายุสิ่งสำคัญจะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมการออมและเตรียมความพร้อมเรื่องการทำงาน การพัฒนาทักษะและการคุ้มครองสวัสดิการในการทำงาน โดยปัจจัยสำคัญคือต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการทำงานสุดท้ายคือการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่และชุมชน ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจากเวทีสัมมนาจะส่งไปยังรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube