fbpx
Home
|
ข่าว

แจงหลักฐาน13นักวิชาการยันไม่เกี่ยวขบวนการปลอมวุฒิฯ

สืบเนื่องจากสำนักข่าว INNNEWS ได้นำเสนอข่าว ขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีการพาดพิงถึง 13 นักวิชาการ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์
2. ผศ.ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์
3. รศ.ดร.ประภาส ศิริภาพ
4. รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น
5. รศ.ดร.ณิชารัตน์ แสงทอง
6. พ.ต.อ.ผศ.ดร.อธิศวิส กมลรัตน์
7. ผศ.ดร.ณิชานันท์ ชาญเชิงรบ
8. นท.ดร.ภานุพงศ์ จิตดล
9. พ.ต.ท.รศ.ดร.ธนาวรรธน์ วิสมิตะนันท์
10. ผศ.ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ
11. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ
12. รศ.ดร.ธัชพนธ์ ยอดทอง
13. รศ.ดร.อรปภา ชุติกรทวีสิน

ว่าเป็นขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา และไม่ได้จบการศึกษาจริงนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งการชี้แจงจาก 13 นักวิชาการ รวมถึงข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้มีการนำมายืนยันต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า California University FCE เป็นสถาบันที่ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการรับรองจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ส่งเอกสารรับรองความถูกต้องของสถาบันแห่งนี้มาแล้ว

และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งการ ให้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโฆษณาคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย และทางเว็ปไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา

ดังนั้นจากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการยืนยันว่านักวิชาการทั้ง 13 ท่านจึงไม่ใช่ขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา และนักวิชาการทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาจริง มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรทุกประการ

ทั้งนี้ สำนักข่าว INNNEWS ไม่ได้มีเจตนา จะพาดพิงกล่าวหา หรือทำให้นักวิชาการทั้ง 13 ท่าน ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด แต่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากแหล่งข่าวเท่านั้น สำนักข่าว INNNEWS จึงต้องขออภัยต่อนักวิชาการทั้ง 13 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง นักวิชาการทั้ง 13 ท่าน ขอแจ้งให้บุคคลที่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนักวิชาการทั้ง 13 ท่าน ในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทุกประเภท ได้ลบข้อความหมิ่นประมาททั้งหมดออก มิฉะนั้นจะขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้ถึงที่สุดต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube