fbpx
Home
|
ข่าว

“สงคราม”ฉะนายกฯสร้างแต่หนี้

Featured Image
“สงคราม”ฉะนายกฯสร้างแต่หนี้ กอดอำนาจบริหารประเทศบนคราบน้ำตา ทิ้งภาระให้ประชาชน

 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ กล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศก่อหนี้ทุกปี จนส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ฐานะการคลังประเทศประสบปัญหาไม่มีงบประมาณสนับสนุนโครงการรัฐบาล ส่งผลให้รัฐต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยไม่สนผลกระทบในอนาคต ว่า เดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ขยายเพดานหนี้สาธารณะ จากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เป็นไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ เตรียมกู้เงินในอนาคต และนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าหากพล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไป เพดานหนี้สาธารณะอาจขยายเพิ่มเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะการบริหารแบบไร้ความสามารถแบบนี้ต้องกู้อย่างเดียว

จากการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาล พบว่า แม้รัฐบาลจะเข้าสู่การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ไม่ถึง 2 เดือน พบว่าพล.อ.ประยุทธ์ ก่อหนี้สะสมไปแล้วกว่า 9 แสนล้านบาท หรือเท่ากับ 29.40 เปอร์เซ็นต์ของกรอบวงเงินงบประมาณรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลต้องหาทางออก ล่าสุดเตรียมขยายเพดานก่อหนี้สะสม จากที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเปิดทางกู้เงินเพิ่มมาใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กอดอำนาจแน่นมีความสุขบนอำนาจ แต่ทิ้งภาระให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันใช้หนี้แทน พล.อ.ประยุทธ์ ทำบาปและบริหารประเทศบนคราบน้ำตามประชาชน ไม่สงสารประชาชนบ้างหรือ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube