fbpx
Home
|
ข่าว

รองโฆษก ปชป.เย้ยญัตติซักฟอกฝ่ายค้านไม่มีน้ำหนัก

Featured Image
รองโฆษก ปชป. เย้ยญัตติซักฟอกฝ่ายค้านไม่มีน้ำหนัก หลังมีชื่ออภิปราย รมว.เกษตรฯเรื่องราคาสินค้า ชี้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แนะอภิปรายการทุจริตดีกว่าประเด็นการเมือง

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ เคารพในกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายค้าน แต่ที่มีข่าวว่ามีชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่จะถูกอภิปรายในประเด็นราคาสินค้าเกษตรนั้น หากเป็นจริงตามข่าวก็จะทำให้น้ำหนักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ลดไปมาก เพราะที่ผ่านมาผลงานเป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาผลสำรวจต่างๆก็เป็นที่พอใจของประชาชน และโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคามังคุดในปัจจุบันที่ได้มีการนำเข้าคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ Fruit Board ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการเกษตรฯเป็นประธานก็สามารถแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงยังได้มีการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และกลไกภาครัฐต่างๆเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำหรับการทำงานของรัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ก็มีผลเป็นที่พอใจของพี่น้องเกษตรกร ถ้ามีชื่อในการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงและเป็นประเด็นในเรื่องของสินค้าราคาเกษตรก็จะทำให้ญัตติของฝ่ายค้านลดน้ำหนักลงไปมาก ซึ่งเราก็เคารพในการทำงาน แต่อยากให้ฝ่ายค้านดูในประเด็นไม่ไว้วางใจที่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นจริงๆ ไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมือง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube