fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”สั่งฝ่ายมั่นคงเข้มชายแดนต่อเนื่อง

Featured Image
พล.อ.ประวิตร สั่งฝ่ายมั่นคงเข้มชายแดนต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ค้าอาวุธและยาเสพติด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VTC เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงชายแดนในห้วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรง ซึ่งยังพบและจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังรุนแรง

โดยพล.อ.ประวิตร ย้ำเป็นนโยบายและข้อสั่งการให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ รวมทั้งกระทรวงแรงงาน ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยให้ร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบค้าอาวุธและยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไก “ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด” บูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้เพิ่มสถานที่กักกัน ( OQ ) ให้เพียงพอ รองรับการลักลอบข้ามแดนที่มีมากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการติดตามสถานการณ์วิกฤตในประเทศเมียนมา ขอให้ทุกจังหวัดชายแดนเมียนมา เตรียมพร้อมและพัฒนาแผนรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเหมาะสม และเฝ้าระวัง ทำลายโครงสร้างขบวนการค้าอาวุธสงคราม เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขขยายความรุนแรงในเมียนมาอย่างเด็ดขาด ส่วนพื้นที่ชั้นใน ขอให้เร่งพิจารณาแนวทางทยอยนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย ภายใต้มาตรการ กักตัวควบคุมโรค พร้อมย้ำให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับลงกำกับ ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube