fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯรอประเมินโควิดเข้มอีก.ห่วงป่วยพุ่งขอปชช.เตรียมพร้อม

Featured Image
นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์โควิด สั่งหน่วยงานชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมตัวสำหรับมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น แม้ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างถึงที่สุด อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และไม่ได้พัก เพราะเป็นห่วงและต้องการควบคุมการแพร่ระบาดและช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้ออย่างถึงที่สุด

โดยในการประชุม ศบค. วาระเร่งด่วนในวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม ศบค. ได้หารือร่วมกับคณะแพทย์และเร่งหาข้อสรุปแนวทางและมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งประเมินผลจากมาตรการที่ประกาศใ้ช้ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การแพร่ระบาดและการสูญเสียน้อยลงให้มากที่สุด ศบค. และคณะแพทย์ เห็นพ้องว่าจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะต้องกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ. ศบค. ได้สั่งให้หน่วยงานจัดทำแผนและดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนควบคู่กันไปด้วย เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต่างๆ

ดังนั้น เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้ประชาชนได้เตรียมตัว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนล่วงหน้าก่อนจะมีการประกาศใช้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมาก ซึ่งมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนี้จะเสนอมายังนายกรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติและสั่งการการดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในขณะนี้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube