fbpx
Home
|
ข่าว

“ไพบูลย์”ยันแก้ม.144 /185 ตัดบทลงโทษส.ส.-ส.ว.

Featured Image
“ไพบูลย์” ยัน แก้ ม.144 /185 ตัดบทลงโทษ ส.ส.- ส.ว. ออก เหตุมีกฎหมายมาตรา 157 เอาผิดได้ ยันไม่ได้เอื้อส.ส.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ชี้แจงที่มีการเสนอแก้มาตรา 144 และ 185 แต่มีข้อทักท้วงจาก ส.ว.ส่วนหนึ่ง และแถลงการณ์องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นคัดค้าน ว่า ในชั้นกรรมาธิการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญมีการพูดถึงให้แก้มาตรา 144 ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 จึงได้เสนอแก้ตามที่หารือกัน และชี้ว่ามีการบิดเบือนว่าร่างดังกล่าวให้ ส.ส.-ส.ว. แปรญัตติงบประมาณได้

แต่รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดห้าม ส.ส.-ส.ว. – กรรมาธิการฯ แปรญัตติงบประมาณอยู่แล้ว ซึ่งหากมีใครแปรญัตติ ให้ส่งเรื่องร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อชี้ขาดภายใน 7 วันนับแต่รับเรื่อง ซึ่งหากศาลวินิจฉัยว่ากระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ให้การแปรญัตติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลไป และกระบวนการเอาผิด ป.ป.ช.สามารถเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้ ยืนยันไม่ได้แก้ไขเพื่อให้ ส.ส.ไปแปรญัตติงบเข้าพื้นที่ตัวเองได้

นายไพบูลย์ ยังชี้แจงถึงการตัดบทกำหนดโทษออก ว่า ไม่มีการพิจารณากฎหมายใดไปกำหนดโทษ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่กฎหมายอาญา ซึ่งมี พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช. อยู่แล้ว และเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของ ส.ว.ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วย หากจะรับหลักการร่างฯ ไปก็สามารถแก้ในชั้นแปรญัตติได้ พร้อมขอร้องว่าหากจะพูดอะไรขอให้คำนึงถึงความถูกต้องอย่าบิดเบือน

และไม่กังวลว่า จากข้อทักท้วงดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐไม่ผ่านในวาระรับหลักการ เพราะเชื่อในดุลพินิจของ ส.ว.ในการศึกษาเนื้อหาของร่างกฎหมาย พร้อมให้ข้อสังเกตว่า ส.ว.ที่ทักท้วงเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และมั่นใจการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่มีละครปาหี่การเมือง ยืนยันพรรคประชารัฐ มีความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งครั้งที่ผ่านมาก็มีความจริงใจที่จะแก้มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. แต่มีคำทักท้วง และยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้เปิดเผยว่าหากรัฐสภารับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ จะมีการตั้งกรรมาธิการพิจารณา 45 คน โดยมี ส.ว. 15 คน ส.ส. 30 คน

 

“ราเมศ” เผย ปชป. หนุน 13 ร่างแก้รธน. ส่ง บัญญัติ-ชินวรณ์-ชัยชนะ นั่งกมธ.

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรคว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 22 มิ.ย. ส่วนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 13 ฉบับนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 13 ฉบับ แต่พรรคเป็นห่วงในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ใน 2 มาตรา คือ มาตรา144 ว่าด้วยการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และมาตรา185 ว่าด้วย ส.ส. หรือ ส.ว.ต้องไม่ก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

ซึ่งส.ส.ของพรรคหลายคน จะได้แปรญัตติในชั้นคณะกรรมาธิการต่อไป ทั้งนี้ พรรคได้เตรียมผู้อภิปรายไว้จำนวนมาก โดยได้รับการจัดสรรเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที นำทีม โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาบุคคลไปเป็นคณะ กมธ. จำนวน 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ คณะ กมธ. มีทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น ส.ส. 30 คน และส.ว.15 คน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube