fbpx
Home
|
ข่าว

ผบ.สส.พร้อมส่งทหารคุมแคมป์คนงานกทม.

Featured Image
ผบ.สส. พร้อมส่ง ทหารคุม แคมป์คนงาน กทม. ทั้งตั้งจุดตรวจเข้า-ออก ชุดลาดตระเวน กั้นรั้วลาดหนาม สกัดเคลื่อนย้าย

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) กล่าวถึงกรณี ศบค. ประสานหน่วยงานความมั่นคง ให้ส่ง กำลังทหาร ตำรวจ คุมเข้ม แคมป์คนงาน ก่อสร้าง ใน กทม. หลังพบว่ายังมีการเคลื่อนย้าย ว่า เป็นภาพรวมของนโยบาย ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจะเข้าไปดูแลในการควบคุม ตั้งแต่การตั้งจุดตรวจ การตรวจสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังจากมีการตรวจแคมป์คนงาน ที่เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาด โควิด -19 และยังมีการเคลื่อนย้ายกันออกไป ทั้งนี้ต้องไปดูว่า ศบค. ได้กำหนด แคมป์คนงาน ในแต่ละพื้นที่เอาไว้อย่างไร

ซึ่งในแนวทางปฏิบัติหากมีกรณีเช่นนี้ เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแคมป์แรงงาน จะต้องได้รับการควบคุมแบบไหน การเข้าออก สามารถเล็ดลอดออกจากพื้นที่ได้หรือไม่ จำเป็น ต้องมีเครื่องกีดขวางมากั้นช่องโหว่ที่ยังปิดไม่ได้หรือไม่ เช่น รั้วลวดหนาม

โดยประสานกับผู้ประกอบการที่ดูแลพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบ โดย 1.จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้า-ออก และพิจารณาเป็นกรณีไปหากจำเป็นต้องเข้า-ออก
2 ลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อให้ไม่ให้มีการลักลอบ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจะเป็นส่วนเสริม และใช้ สารวัตรทหาร(สห.)ในการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีมีแคมป์แรงงานหลายแห่งที่ต้องควบคุม จำเป็นต้องใช้กำลังทหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า แคมป์แรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเหล่าทัพใด ก็จะประสานเหล่าทัพนั้นส่งกำลังทหารไปดูแล

 

 

“พลตรี ธีรพงศ์” เผย ศปม. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ควบคุมการเข้า-ออก แคมป์คนงานแล้ว ขณะการสั่งปิดพื้นที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละเขต

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID -19 ในหลายหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งการก่อให้เกิดการแพร่เชื้อในลักษณะคลัสเตอร์

ว่า ในขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด –  19 (ศปก.ศบค.) ให้ฝ่ายทหารและตำรวจ บูรณาการความร่วมมือในการการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลควบคุมการ เข้า-ออก ของคนงานในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตหลักสี่และชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานไปมาระหว่างแคมป์ต่าง ๆ แล้ว

สำหรับ การเข้าไปควบคุมหรือสั่งปิดพื้นที่นั้น อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของเขต หรือจังหวัด โดยหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้กำลังในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จะพิจารณาสนธิกำลังทหารตำรวจ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติของ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ในการควบคุมดูแลพื้นที่ที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube