fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สระแก้วเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกพื้นที่ชายแดน

Featured Image
สระแก้วเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกในพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอ ฉีดวันละ 1,000 คน

ที่ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้วได้เริ่ม ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดน ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เจ้าหน้าที่ทหาร พ่อค้า แม่ค้า ที่ ตลาดโรงเกลือ และ ตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับวัคซีนจำนวน 10,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนจำนวน 5,000 คนๆละ 2 เข็ม ซึ่งให้อำเภออรัญประเทศ อำเภอคลองหาด และ อำเภอตาพระยา เป็น 3 พื้นที่แรก ที่จะได้รับวัคซีนก่อน

โดยในวันนี้ที่บริเวณดังกล่าว โรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นผู้ดำเนินการฉีด ซึ่งจะดำเนินการฉีดได้วันละ 1,000 คน โดยทางโรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อำเภออรัญประเทศได้มีการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/บุคลากรและสถานที่พัก 30 นาที ให้กับบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ในการสังเกตอาการเมื่อได้รับวัคซีน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้มีการบันทึกชื่อ เลขเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์

สำหรับพื้นที่อำเภออรัญประเทศโดยโรงพยาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้ว่าฯสตูล เฝ้าสังเกตอาการหลังอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำติด โควิด ขณะที่เข็มแรกวัคซีนถึงจังหวัดสตูลแล้ววันนี้

วัคซีนซิโนแวคป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงจังหวัดสตูลแล้วโดยเข็มแรก ฉีดให้ นายพันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 70 คน โดยแผนการฉีดวันนี้ มี บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลควนกาหลงด้วยเช่นกันโดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุดแรกของจังหวัดสตูลจำนวนทั้งสิ้น 1800 คน รับวัคซีนจำนวน 3600 โดส โดยเว้นระยะห่างรับวัคซีนอีกครั้งในสองสัปดาห์ โดยแผนการฉีดให้เสร็จสิ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล หลังสาธารณสุขจังหวัดได้ชี้แจงถึงกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ภายในงานโดยมีเยาวชนและบุคลากรจากจังหวัดสตูลไปร่วมกิจกรรมรวม 170 คน โดยพบกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 8 คนเป็นผู้ต้องขังควบคุมและคนขับรถเรือนจำจังหวัดสตูลขนาดนี้เข้าพักที่ศูนย์สังเกตอาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน 162 คน ขนาดนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้มีการติดตามและตรวจคัดกรองพร้อมให้มีการเฝ้าสังเกตอาการตนเองและรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทุกวัน

โดยหนึ่งใน กลุ่มเสียงต่ำนั้นมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัด ที่ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการด้วยเช่นกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube