fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปชช.ประท้วงรอยื่นหนังสือที่ดินให้ผู้ว่าฯพัทลุง

Featured Image
ประชาชนพัทลุง 200 คน ประท้วงรอพบผวจ.ยื่นหนังสือที่ดินทำกิน หลังโดนเรียกเก็บค่าเช่า

กลุ่มชาวบ้านเดินทางมาประท้วงเรียกร้องขอความเป็นในครั้งเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สํานักงานธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดพัทลุง จัดโครงการทนารักษ์ประชารัฐพบประชาชน ที่ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลโคกกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุบ้านทุ่งยาวให้ทราบถึงความเป็นมาของที่ดิน และจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่ากับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่ดินดังกล่าว

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านบ้านทุ่งยาวและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความกังวล และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้ตั้งคณะกรรมการศึกมาข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมีตัวแทนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนในสัดส่วนที่เท่ากัน ในช่วงระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ห้ามข่มขู่ คุกคาม จับกุมดำเนินคดี และไม่ให้ดำเนินการใดๆกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พิพาท ห้ามไม่ไห้ทางหน่วยงานราชการนำที่ดินพิพาทเข้าดำเนินการในโครงการพัฒนา

ทางด้านทรงพล คงเกตุ และนายปรีชา อินทรกุล ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม กล่าวว่า ที่ดินที่มีปัญหาดังกล่าวจำนวน 750 ไร่ มีหลักฐานจากทางราชการยืนยันให้กลุ่มชาวบ้านเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว เข้าอยู่อาศัยจำนวน 21 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 25 ไร่ และส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน และสถานีตำรวจ ปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวมีครัวเรือนเพิ่มเติมจำนวน 120 ครัวเรือน ซึ่งเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษ

แต่อยู่มาเมื่อปลายปี 2563 ทางสํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง เข้าไปชี้แจงกับชาวบ้าน ว่าพื้นที่ที่ทำกินและที่อยู่อาศัย นั้นต้องเสียค่าเช่าให้กับรัฐบาลผ่านสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเสียค่าเช่าที่อยู่อาศัยไร่ละ 400 บาท ขณะที่ทำกินไร่ละ 200 บาท ต่อปี ซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐบาลจึงเข้าเรียกร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาโดยด่วน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube