fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ขอนแก่นพร้อมฉีดวัคซีนซิโนแวคลอตแรก

Featured Image
ขอนแก่นพร้อมฉีดวัคซีนซิโนแวค ลอตแรก 10,000 โดส หลังได้รับจัดสรร เร่งตั้งกรรมการพิจารณากลุ่มแรกคาด 7 วันแล้วเสร็จ ขณะที่ผู้ป่วยโควิดรายที่ 14 อาการดีขึ้นมาก

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับวัคซีนโควิด-19 ในระดับจังหวัดได้ทำการพิจารณารายชื่อของผู้ที่จะได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่รัฐบาลได้มีมติพิจารณา วัคซีนซิโนแวค จำนวน 10,000 โดสให้กับขอนแก่น ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของกลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยวัคซีนดังกล่าวที่รัฐบาลจัดสรรนั้นจะมาถึงจังหวัดในช่วงเดือน เม.ย. และจะเข้าสู่ขั้นตอนของการฉีดให้กับ 4 กลุ่ม ที่ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์, กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน เส้นเลือดในสมอง และผู้ป่วยมะเร็ง รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ

“เดิมเรากำหนดแผนในการฉีดวัคซีนในรอบเดือน มิ.ย.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่ขณะนี้เมื่อสัญญาณจากรัฐบาลในการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค มาให้กับทางจังหวัดเป็นลอตแรก แผนงานที่เราเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดแผนดำเนินงานอย่างละเอียดในช่วงที่ผ่านมา จึงพร้อมต่อการดำเนินงานตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้ในทันที ทั้งในเรื่องของสถานที่การจัดเก็บวัคซีน บัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีน ทั้ง 4 กลุ่ม โรงพยาบาลที่จะใช้ในการให้บริการวัคซีนและสถานที่ของการตรวจติดตามและให้บริการ ที่ต้องเป็นไปตามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีทันทีที่จังหวัดได้รับการส่งมอบวัคซีนซิโนแวคลอตแรก 10,000 โดส จากรัฐบาลก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการให้บริการวัคซีนตามบัญชีรายชื่อที่จังหวัดกำหนดไว้ทันที”

นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่า การให้บริการวัคซีน นั้นจะใช้จุดหลักคือโรงพยาบาลของรัฐ ในทุกอำเภอ ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด โดยจากแผนงานที่กำหนดนั้น 10,000 โดส จะสามารถให้บริการแล้วเสร็จภายใน 7 วัน หรือการกำหนดการให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะเข้ารับวัคซีนได้เฉลี่ยวันละ 1,500-2,000 คน เนื่องจากแต่ละคนนั้นใช้เวลาการรับวัคซีนประมาณ 40 นาทีเพื่อเฝ้าดูอาการ ขณะทีวัคซีนลอตที่สองจากแอสต้าซิเนกา นั้นยังคงกำหนดการรับวัคซีนในเดือน มิ.ย.เช่นเดิม

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube