fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชสร้างอาชีพให้เด็กยากจนหวังพัฒนาทักษะ

Featured Image
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงโคราชสร้างอาชีพให้เด็กยากจนไม่ได้เรียนต่อ หวังพัฒนาทักษะฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จากข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พบว่ามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจำนวนมาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นความสำคัญของกำลังแรงงานของประเทศจึงได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน และให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ มุ่งสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และเป็นกำลังหลักในตลาดแรงงานฝีมือ นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โทร. 044-416-947 และพร้อมเปิดฝึกอบรมได้ในวันที่ 21 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ นักเรียนครอบครัวยากจน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube