fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

วินจยย.ไม่หวังได้ขึ้นค่าโดยสารขอรัฐช่วยค่าน้ำมัน

Featured Image
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ไม่หวังได้ขึ้นค่าโดยสาร คนรายได้ไม่เพิ่ม ขอรัฐช่วยลดราคาน้ำมัน หวังมีแพลตฟอร์มกลางขยายช่องทางหารายได้

 

นายเฉลิม ช่างทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเวลานี้ ส่งผลทำให้รายได้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างน้อยลง เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปกติวันละประมาณ 120-130 บาท เป็น 180-200 บาทต่อวัน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 300-400 บาท เมื่อหักค่าน้ำมันแล้ว แทบจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน เพราะราคาสินค้าและค่าครองชีพอื่นๆ ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน หากต้องการมีรายได้เพิ่มก็จะต้องขับรถนานขึ้น

 

โดยอยากให้รัฐบาลช่วยในเรื่องของค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเวลานี้ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถใช้น้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง ลดภาษีที่มีการจัดเก็บได้หรือไม่ เพราะมาตรการเดิมในเรื่องของ “วินเซฟ” ในทางปฏิบัติแล้วไม่เพียงพอกับความต้องการและมีการขั้นตอนการใช้ที่ยุ่งยากทำให้บางส่วนไม่สามารถเข้าระบบได้ และเห็นว่า การมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างถือว่ามีความจำเป็น รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wifi ควรทำให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

และเห็นว่าการเพิ่มรายได้จากการปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นช่วงนี้ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและไม่ควรทำ เพราะถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงที่กำลังเดือดร้อนเพราะค่าแรงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น แต่หากมีการปรับค่าแรงค่าโดยสารก็ควรที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการคำนวณระยะทางใหม่ให้เหมาะสมกับค่าโดยสารเป็นเวลานานแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube