fbpx
Home
|
ข่าว

เชียงใหม่เจอผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก1ราย

Featured Image

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 72/2563 พร้อมด้วย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมครบองค์ประชุม เสร็จสิ้นการประชุม นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงผลการประชุมฯ ครั้งที่ 72/2563 โดยให้รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุด ถือเป็นรายที่ 46 ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 26 ปี ทำงานที่สถานบันเทิงในท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางเข้าประเทศทางพรมแดนธรรมชาติ มาพร้อมกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 43, 44 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ผลตรวจไม่พบเชื้อ ได้กักกันสังเกตอาการอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มีอาการไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันพบเชื้อ รับตัวเข้ารักษาในห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ “ผลจากการสอบสวนโรคไม่พบผู้สัมผัสเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ รายก่อนหน้านี้ ซึ่งมีประวัติการเดินทางและสัมผัสผู้อื่นในกลุ่มเดียวกัน และหลังจากที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก แม้ผลจะเป็นลบ แต่ก็ได้รับการกักกันตัวทันที” ผช.สสจ.เชียงใหม่ กล่าว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube