fbpx
Home
|
ข่าว

เพื่อไทยอ้างปชช.อยากเห็นความรับผิดชอบ

Featured Image

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ว่า สิ่งที่คนไทยต้องการเห็นในเวลานี้คือ ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตินี้ รัฐบาลต้อง 1.เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ สุ่มตรวจแล้วกี่ราย เมื่อเทียบสัดส่วนการสุ่มตรวจกับประชากรที่ยังไม่ตรวจเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด 2.การสื่อสารของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ศบค.)และนายกรัฐมนตรี ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ถ้อยคำที่ว่าประชาชนกลายเป็นภาระรัฐบาล หากประชาชนรับผิดชอบตนเอง ประเทศคงไม่จำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 3. การระบาดทั้ง 2 ครั้งไม่ใช่ความผิดประชาชน ต้นเหตุเกิดจากความหละหลวมของเจ้าหน้ารัฐที่รับส่วยหรือไม่ จึงขอตั้งคำถาม ว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือความเชื่อมั่น รัฐบาลที่เป็นมืออาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์ สร้างความมั่นใจให้พลเมืองในประเทศร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ถ้านายกรัฐมนตรี คิดไม่ออก หรือยังนึกไม่ได้ จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอ เพื่อช่วยหาทางออกของประเทศก็ยินดี เพราะในยามวิกฤติใหญ่ขนาดนี้ การร่วมด้วยช่วยกันและรับฟังผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube