fbpx
Home
|
ข่าว

สมาคมอาหารมั่นใจสินค้าไม่ขาดแคลน

Featured Image

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าหลังการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารบางชนิดนั้น ในส่วนของผู้ผลิตอาหารอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าการผลิตสินค้าอาหารของประเทศไทย มีมาตรการดูแลที่ดี โดยใช้มาตรฐานการผลิตระดับโลก ในการผลิตสินค้า และหลังจากมีการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นนอกจากจะใช้ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้ว มีการเพิ่มในส่วนของมาตรการสุขอนามัยระหว่างบุคคล,แรงงาน,พนักงาน จึงอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าอาหารที่ผลิตภายในประเทศ มีความปลอดภัยปราศจากโรค และยังคงมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ แล้วสำหรับการล็อกดาวน์พื้นที่ต่างๆ เชื่อว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้นและไม่น่าจะเข้มงวดไปกว่าครั้งที่ผ่านมา จึงไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการประกอบธุรกิจ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube