fbpx
Home
|
ข่าว

ออกหมายเรียกมายด์,ไผ่,อานนท์ปมจัดชุมนุมผิดกฎหมาย

Featured Image

ตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ออกหมายเรียก นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ขณะที่ ตำรวจนครบาลลุมพินี ออกหมายเรียก นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน และพวก ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 และ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. และออกหมายเรียก นายอานนท์ นำภา ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการชุมนุมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะฯ ในวันที่ 8 มกราคม เวลา 10.00 น.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube