fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน”เสนอให้สื่อนั่ง1ใน4ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสมานฉันท์

Featured Image

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ว่า ขณะนี้เหลือในส่วนของรายชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ยังไม่ส่งมาอย่างเป็นทางการ แต่ทราบว่าได้มีการลงมติแล้ว เข้าใจว่าน่าจะเลือกมาครบหมดแล้ว เหลือเพียงส่งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างเป็นทางการ หากส่งรายชื่อมาครบก็จะเริ่มประชุมนัดแรก และตนจะเข้าร่วมด้วย โดยในการประชุมนัดแรกจะมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ราย ส่วนตัวก็ตั้งใจว่าจะเตรียมเสนอให้มีการคัดเลือกตัวแทนสื่อมวลชน 1 ราย เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเรื่องความปรองดอง แก้ไขความขัดแย้งได้ ส่วนฝ่ายค้าน ได้รับการตอบรับแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมในกรรมการฯ แต่ถ้าหากยังติดใจเรื่องสัดส่วน ก็สามารถเสนอเพิ่มจำนวนสัดส่วนเข้ามาได้ ดังนั้น อยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วม แต่ถ้าหากไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วม ก็คงจะไปบังคับเขาไม่ได้ ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจให้กรรมการชุดนี้มาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมาลงคะแนนมากน้อยกว่ากัน แต่เป็นการระดมความคิดของทุกฝ่าย ว่าในสภาพของความขัดแย้ง ควรจะหาทางออกอย่างไร เชื่อว่าแต่ละฝ่ายมีประสบการณ์ นายชวน ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตามปฏิทินจะมีเวลาครบกำหนดการประชุมของกรรมาธิการ พอถึงกำหนดแล้วถ้าไม่มีการขยายเวลาออกไป ก็ต้องเสนอกลับมาสภาฯภายในสมัยประชุมนี้ ทั้งนี้ไม่สามารถ บอกได้ว่ามีโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จหรือไม่ เพราะไม่สามารถวินิจฉัยได้ก่อน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube