fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุสรณ์”เตือนรบ.คิดโครงการเที่ยวด้วยกันรอบด้าน

Featured Image

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 จำนวน 5 ล้านสิทธิ์ และเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ว่า หลายโครงการของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเกิดปัญหาและคำถามต่างๆ ตามมามากมาย มีปัญหาตั้งแต่การลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้าง จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่ จะตรวจสอบผลการลงทะเบียนอย่างไรและทำการแจ้งผลผ่านช่องทางไหน หากไม่มีอีเมล์สามารถลงทะเบียนได้ไหม การใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดหรือไม่ หากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าจองที่พัก (60%) แล้วมีการยกเลิกการจอง จะต้องแจ้งอะไรกับทางภาครัฐหรือไม่ ยังคงใช้สิทธิ์ไปใช้จองที่ใหม่ได้อีกหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมตามวันเวลาที่จองไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดที่จอง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยหลักของโครงการคือประชาชนชำระ 60% รัฐบาลสนับสนุน 40% แต่เมื่อเกิดปัญหาทางโรงแรมที่จองได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากการเลื่อนวันเวลาเข้าพักเพิ่มอีก 40% ภาครัฐมีนโยบายอย่างไรหากมีการเลื่อนการเข้าพักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอนุญาตให้โรงแรมเรียกเก็บเงินเพิ่มจากประชาชน หรือฝ่ายใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนนี้ ทั้งนี้นายอนุสรณ์ กล่าวว่า โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าไม่คิดให้ครบถ้วน รอบด้าน ปล่อยให้มีปัญหาในการดำเนินการ ระวังจะกลายเป็นโครงการ เที่ยวลำพังรัฐบาล VERY กู้ เป็นนโยบายประชานิยมที่ประชาชนไม่นิยม

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube