fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุชา”ปัดทาบทามนายกฯร่วมพปชร.

Featured Image

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า หลายส่วนที่คิดในปีใหม่นี้ ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาต้องดำเนินการเชิงรุกในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน ให้ศาสนาเป็นส่วนที่จะสามารถอำนวยสุข ทําให้ทุกคนมีสติ รู้รักสามัคคี เหนืออื่นใดจะส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองเรา ขับเคลื่อนให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญว่าสิ่งที่จะทำให้พบความสุขความเจริญในประเทศชาติต้องมี 3 เสาหลักที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันด้านกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการให้นำนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนควรจะได้รับรู้มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่ประชาชนจะให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับ อสมท.ก็จะเข้าไปช่วยในการที่จะคิดหาวิธีที่จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินผลที่จะตอบสนองต่อองค์กร ในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรควิกฤตในปัจจุบันนี้ให้ผ่านพ้นไป ด้วยการที่จะเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน สร้างความคิดร่วมกัน สร้างระบบร่วมกัน ตอบสนองในส่วนที่เป็นสื่อที่มีส่วนเกี่ยวกับรัฐบาลส่วนหนึ่ง มีส่วนที่จะต้องสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนหนึ่ง และส่วนของภาคธุรกิจอีกส่วนหนึ่งให้ควบคู่ต่อไปในภายภาคหน้าได้ อีกด้านหนึ่งในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีนโยบายเชิงรุก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า สามารถที่เป็นที่พึ่งได้ให้ประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้มีการสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การร้องเรียนหรือการเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภคต้องง่ายและสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองและปฏิบัติในทุกเรื่อง ซึ่งในส่วนของเรื่องที่ได้มีการร้องเรียนเข้าไปแล้ว ก็มีการดำเนินการแล้วทุกเรื่อง ไม่มีเรื่องใดเป็นกรณียกเว้น ขณะเดียวกันนโยบายเชิงรุก คือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงการร้องเรียนได้ง่ายขึ้นโดยผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคต้องทำการประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้น   “อนุชา” ปัดทาบทามนายกฯร่วมพปชร. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ยังไม่มีการทาบทามนายกรัฐมนตรีมาเป็นสมาชิกพรรค ขณะนี้นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะทางการเมือง เป็นเสาหลักของรัฐบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลและเป็นหัวหน้าคณะบริหารของคณะรัฐมนตรี ถือว่าตรงนี้เป็นภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทางพรรคพลังประชารัฐก็มีความหวัง ว่าจะสามารถทำสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีได้ ไม่ว่าจะในลักษณะไหนก็ตาม ซึ่งยินดีที่ทำงานตอบสนองทั้งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคง ในส่วนของรายชื่อผู้สมัครผู้ว่า กทม. ของพรรคยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน ต้องมีการพูดคุยกันภายในพรรคก่อน ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด เพราะสนามการเมืองท้องถิ่นของ กทม.ถือว่าเป็นสนามการเมืองที่สำคัญ ที่จะสามารถตอบสนองต่อประชาชนกรุงเทพฯ และเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลสรุปในการประชุมทางคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดทิศทางของพรรคในภายภาคหน้า ซึ่งมีรายชื่อไว้บ้างแล้วจากที่ทางหัวหน้าพรรคได้ไปพูดคุยทาบทามไว้แล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งตนคิดว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านที่พร้อมมาเสนอชื่อเป็นผู้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   “อนุชา” ยอมรับพปชร.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า บริบททางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐ ต้องยอมรับว่าพรรคของตน เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล การทำงานของพรรคจึงต้องควบคู่ไปกับรัฐบาล หลักสำคัญคือจะทำอย่างไรถึงจะช่วยรัฐบาลทำงานให้เกิดเป็นผล เพราะการทำงานของรัฐบาลก็จะตกทอดไปสู่พรรค คำว่าพรรคนั้น สามารถกำหนดกรอบนโยบายหรือสิ่งที่คิดจะทำได้ แต่เมื่อกำหนดกรอบหรือนโยบายแล้วไม่ได้พูดคุยกับทางรัฐบาลก็จะเกิดความไม่เข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งสิ่งที่พรรคแกนนำรัฐบาลในทุกรัฐบาลที่มีมาโดยตลอดนั้น ก็ล้วนทำงานควบคู่เหมือนกัน ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็มีการดำเนินการโดยมีหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นศูนย์รวมแกนกลาง ตนเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะดำเนินการต่างๆภายในพรรคได้ ในฐานะที่ตนเป็นเลขาธิการพรรคก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่หัวหน้าพรรคต้องการจะให้เกิดนโยบาย ทางด้านของสมาชิกพรรคนั้นทางหัวหน้าพรรคต้องการให้รักและสามัคคีกัน แต่ในส่วนทางการเมืองก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่เราจะต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลาย และนำมาถกถึงปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันต่อไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube