fbpx
Home
|
ข่าว

ข่าวดีรับปีใหม่โคราชไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม

Featured Image

ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพร้อมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รอบใหม่ ซึ่งล่าสุดจังหวัดนครราชสีมาไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ยังมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 7 ราย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่ 2564 ที่จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม จำนวนผู้ป่วยยังคงที่ 7 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 7 ราย มีอาการดี รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วง เพราะจะมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก แต่จากการคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ถือว่าผ่านช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจทางจังหวัดนครราชสีมายังคงขอความร่วมมือสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก ทั้งของภาครัฐและเอกชน ขอให้ไม่จัดกิจกรรมในช่วงนี้ จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆ ยังต้องมีความเข้มงวดต่อไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube