fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร” ลุยใต้แก้จนเข้มคุมโรค – รับมือน้ำท่วม

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ตรวจราชการใต้ กระตุ้นเตรียมรับมือน้ำท่วม เฝ้าระวังควบคุมโรค เร่งยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ความเดือดร้อนประชาชน

 

 

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานด้านความมั่นคง การค้าชายแดน การแก้ปัญหาโรคระบาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพบปะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

โดยร่วมประชุมติดตามยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนทั้ง 9 ด่าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปี 64 สร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 3.1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรสุไหงโกลก ด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำให้กรมศุลกากรเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าชายแดน และประสานกรมควบคุมโรค ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งย้ำให้ ศอ.บต.ประสานการทำงานเร่งผลักดันโครงการที่ยังค้างให้เป็นไปเป็นรูปธรรมตามแผนโดยเร็ว โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.สุไหโก-ลก และ อ.ตากใบ และขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ยังคงต้องเข้มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อเนื่องกันไปโดยไม่ประมาท

 

จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ปากบาง และตรวจติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากในพื้นที่บริเวณ ปากแม่น้ำเทพา อ.เทพา ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บริเวณปากแม่น้ำเทพาและใกล้เคียง โดย พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลา ให้เร่งก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยาว 2 กิโลเมตร บริเวณปากแม่น้ำเทพา ตามแผนงานโดยเร็ว โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนไปพร้อมกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมสทนช.เร่งขับเคลื่อนบูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube