fbpx
Home
|
ข่าว

ไทยใช้สิทธิFTA,GSPครึ่งปีแรกโต34.34%

Featured Image
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ไทยใช้สิทธิFTA,GSP ครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 34.34% ตามทิศทางการส่งออกที่ดีขึ้น

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์กว่า 40,244 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.34

แบ่งเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA กว่า 38,329 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.27 และตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ อินเดีย และสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP มีมูลค่ากว่า 1,914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.63

โดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่สูงขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกที่ดีขึ้น ทั้งในตลาดอาเซียน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.61 ออสเตรเลีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.37 จีน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 33.10 และ อินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.55

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube