fbpx
Home
|
ข่าว

“ขวัญเรือน เทียนทอง”ครองเก้าอี้นายกอบจ.สระแก้ว

Featured Image

หลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมื่อเวลา 17.00 น.วานนี้ แต่ละหน่วยเลือกตั้งทยอยนับคะแนนแล้วส่งผลมาที่ อบจ.สระแก้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังทำงานกันทั้งคืนยันรุ่งเช้าปรากฏว่าระบบคอมพิวเตอร์ของ อบจ.สระแก้วล่มเมื่อตอนตี 5 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ประกาศผลคะแนนล่าช้ากว่ากำหนด สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. ของจังหวัดสระแก้ว (อย่างไม่เป็นทางการ) ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง ซึ่งเป็นน้องสะใภ้นายเสนาะ เทียนทอง และมารดาของ ส.ส.สระแก้ว 2 คน คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และนายฐานิสร์ เทียนทอง ได้คะแนน 173,914 คะแนน เป็นลำดับ 1 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างผู้สมัครหมายเลข1 นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ ได้คะแนน 45,714 คะแนน ไปถึงเกือบ 4 เท่าตัว ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 นายสมาน บูชารัตนชัย ได้คะแนน 30,823 คะแนน ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีทั้ง สจ.หน้าเก่าและหน้าใหม่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามา นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัด อบจ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ปัญหาของบัตรเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากตัวหนังสือในบัตรเล็กเกินไป รวมถึง กกต.กลางเพิ่งให้ทาง อบจ.แต่ละจังหวัดสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งเพียง 2 วันเท่านั้น จึงทำให้ชาวบ้านพื้นที่รอบนอกเกิดความสับสน กากบาทบัตรผู้สมัคร นายก และ สจ.ใบเดียว 2 เบอร์จนทำให้เป็นบัตรเสีย สำหรับการเลืกตั้งในครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ 273,308 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 425,109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 บัตรเสีย 11,765 คิดเป็นร้อยละ 4 และบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (VOTE NO) 11,052 คิดเป็นร้อยละ 4

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube