fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.ก้าวไกลฉะรัฐหละหลวมปล่อยปละละเลย

Featured Image

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ว่า เรื่อง 8 เดือนผ่านไป กับเรื่องแรงงานต่างชาติ ที่กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว…จริงๆ ก่อนหน้านี้ เคยเตือนถึงความเสี่ยงของกลุ่มชุมชนแรงงานต่างชาติในพื้นที่สมุทรสาคร รัฐควรเข้าไปมีบทบาท “เชิงรุก” ในการตรวจและค้นหาผู้ติดโรค โดยมีข้อเสนอ 6 ข้อ ได้แก่ 1.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่แรงงานต่างชาติ 2.การสร้างเครือข่ายนายจ้างในการติดตามดูแลสุขภาพของลูกจ้างต่างชาติ 3. การสนับสนุนเรื่องอาหารและความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่แรงงานต่างชาติที่ตกงาน 4การสนับสนุนด้านสถานที่สำหรับแรงงานที่มีความจำเป็นในการกักตัวเอง 5.การดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจหาเชื้อ 6.การกำหนดมาตรการฉุกเฉินสำหรับการตรวจโรคและดูแลรักษาแรงงานต่างชาติ ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รัฐบาลควรให้ความสนใจกลุ่มคนที่หลากหลายและครอบคลุมภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ ดังนั้น สะท้อนถึงความละหลวม ปล่อยปะละเลยของรัฐมาโดยตลอด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube