fbpx
Home
|
ข่าว

โคราชจับตาบุคคลมาจากสมุทรสาคร

Featured Image

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกผ่านจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร กว่า 548 คน ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดฯได้สั่งการให้ทั้ง 32 อำเภอ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของจังหวัดนครราชสีมา จะต้องมีการคัดกรองประชาชนที่เดินทาง มาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือประชาชนที่เคยเดินทางไป ตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จะต้องตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เพื่อเฝ้าระวังโรค ซึ่งหากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครในช่วงนี้ จะต้องรายการตัวต่อผู้นำชุมชนทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด19ของทางสาธารณสุข เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ อยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครเข้าใจว่า จังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มีการจ้องจับผิดผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร แต่เป็นมาตรการที่ต้องคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดระลอกใหญ่ ส่วนตลาดจำหน่ายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และอีกหลายๆแห่ง ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าไปเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว และให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง อีกทั้ง จะมีการตั้งจุดคัดกรองบุคคล รถยนต์ รถสินค้า ที่เข้ามาในตลาดด้วย ซึ่งขณะนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศล็อคดาวน์จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 9 มกราคม 2564 รวม 14 วัน และได้สั่งปิดสถานบันเทิง ตลาดกลางกุ้ง ล๊อคพื้นที่หอพัก ปิดร้านเกม สปา โรงภาพยนตร์ และร้านตัดผม เป็นการชั่วคราว รวมไปถึง งด countdown ห้ามออกจากบ้าน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ เวลา 22.00-5.00 น. และห้ามคนต่างด้าว หรือญาติเดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรสาครแต่หากคนไทยจะเดินทางเข้าออก ต้องแจ้งและรายงานจังหวัดให้ทราบก่อน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube