fbpx
Home
|
ข่าว

เปิดแล้ว!เส้นทางรอยต่อ นราธิวาส-ยะลา

Featured Image
นราธิวาส อนุมัติเปิดเส้นทางเขตรอยต่อ ต.เรียง และ ต.สาวอ อ.รือเสาะ เชื่อมต่อกับ ต.บาลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา ขณะ ยังไม่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์

 

เส้นทางรอยต่อ-นราธิวาส-ยะลา

สืบเนื่องจากที่นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นธ 0817/2131 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อขออนุญาตเปิดสถานที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในพื้นที่เขตรอยต่อตำบลเรียง และตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กับตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ล่าสุดในที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้เปิดเส้นทางดังกล่าวตามที่เสนอ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข

และให้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอรือเสาะและอำเภอรามัน

 

 

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเส้นทางได้ จึงเข้าทำการรื้อถอนแท่งปูนออกจากเส้นทาง และทำความสะอาดถนน ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ส่วนแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส-19 ในอำเภอรือเสาะ ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 36 ราย รักษาหายสะสมจำนวน 33 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และกำลังอยู่ระหว่างรักษาตัวจำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ EOC.Covid-19 อำเภอรือเสาะ ยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ยึดหลักมาตรการ DMHTT เช่น การสวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอรือเสาะเป็น “0” โดยเร็วที่สุด

 

 

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ย้ำ ในที่ประชุม ศบค.จังหวัด ยังไม่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ 14 มิ.ย.นี้

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 24/2564 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

ในที่ประชุมนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้ 23 ราย ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จองวัคซีนโควิด-9 ต่อเนื่อง

โดยวันนี้จะจบภารกิจการฉีดวัคซีนในลอตแรก และได้มีการเฝ้าระวังในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บ้านกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ และที่บ้านริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี บ้านเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ และพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสบางพื้นที่

โดยนายแพทย์สาธารณสุขฯ ได้กล่าวเน้นย้ำในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัย ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เป็นเกราะป้องกันโควิด-19 อย่างดี

ทางด้านนายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงแนวทางการเปิดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดมีมติในที่ประชุมว่า วันที่ 14 มิ.ย.2564 นี้จะยังไม่มีการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ ออนไซต์

แต่จัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ เช่น แบบออนไลน์ ออนแอร์ ออนดีมาน และออนแฮนด์ ไปก่อนในระยะนี้ และขอให้ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบต่างๆ ตามบริบทและศักยภาพของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำทุกหน่วยที่ได้รับมอบหมายในทุกภารกิจ จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube