fbpx
Home
|
ข่าว

อ่างเก็บน้ำหนองกกโคราชหยุดจ่ายน้ำรับมือแล้ง

Featured Image

ที่อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเต็มความจุ หลังจากก่อนหน้านี้ ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหนองกก แห้งขอดจนหมด หลังจากพายุเคลื่อนผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นเต็มความจุ ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก จึงได้ปิดประตูระบายน้ำ เพื่องดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกร ทำนาปรัง โดยเตรียมที่จะเก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านของอำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ ได้ใช้ผลิตน้ำประปา อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้ ในช่วงฤดูแล้งในปีหน้า ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 2 ล้าน 9 แสนลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้าน 2 อำเภอ ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ โดยนับว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นเต็มความจุ หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก จะมีการบริหารจัดการน้ำภายในอ่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเหมือนกับในปีที่ผ่านมา

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube