fbpx
Home
|
ข่าว

ผู้สมัครนายกอบจ.สตูลวอนปชช.เลือกคนดี

Featured Image

ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยนายเกตุชาติ เกษา ผู้สมัครนายกอบจ.สตูล ขึ้นรถโมบายหาเสียงเพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ซึ่งได้หยิบยกประเด็นเรื่องสุขภาพมาเป็นนโยบายการทำงาน และเรื่องปากท้องการดำรงชีพ และเน้นเรื่องการป้องกันโรคโควิด -19 อีกด้วย สำหรับข้อมูลของจังหวัดสตูล จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 87 ราย จำนวนผู้สมัครนายกอบจ. สตูล 4 ราย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 228,642 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 377 หน่วย 24 เขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครนายกอบจ.สตูล 4 ราย ได้แก่ เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ (อดีตนายกอบจ.สตูลคนเก่าหมดวาระ ) เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ เบอร์ 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube