fbpx
Home
|
ข่าว

นักวิชาการมองลต.อบจ.คนรุ่นใหม่สู้กับอำนาจเก่า

Featured Image

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คาดว่าจะมีความคึกคักมาก เพราะนี้เป็นการประลองกันระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มอำนาจใหม่ที่เข้ามาท้าทาย โดยครั้งนี้มีพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งส่งผู้สมัครลงเปิดเผยในนามพรรคลงแข่งขันในจังหวัดสำคัญ รวมถึงมีคณะการเมืองกลุ่มหนึ่งที่หวังจะเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับท้องถิ่นส่งผู้สมัครลงด้วยเมื่อโยงกับกระแสการเมืองหลักโดยเฉพาะกระแสคนรุ่นใหม่ คือพยายามทำให้การเมืองท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชน ทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น และการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ไม่ใช่ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมจะได้เปรียบเหมือนเช่นอดีต เพราะครั้งนี้มีความท้าทายว่ากลุ่มที่เข้าไปแข่งขันมีความต้องการเปลี่ยนขั้วอำนาจในจังหวัด เขาจะเชิญชวนคนพื้นที่ที่ไปทำงานอยู่นอกเขตแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุ่มหรือทีมผู้สมัครเจ้าของพื้นที่เดิมให้กลับมาใช้สิทธิจำนวนมากๆทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าการตัดสินเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งนี้ นอกจากจะดูตัวบุคคล กลุ่มของการเมืองท้องถิ่นแล้วน่าจะมองถึงการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube