fbpx
Home
|
ข่าว

ผู้ว่าฯพิจิตรเรียกระดมสมองฟื้นฟูพัฒนาบึงสีไฟ

Featured Image

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประชุมระดมสมองคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟ โดยมีการจัดประชุมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานทั้งนี้สืบเนื่องจาก สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ประธานคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร ดังนั้นผู้ว่าฯพิจิตร จึงมีการประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจังหวัดพิจิตรจะเสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์บึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่แก้มลิงในการกักเก็บน้ำโดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและจะไม่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งปลูกสร้างให้ใหญ่โต หรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่จะมุ่งเน้นภูมิสถาปัตย์ที่คงเอกลักษณ์ความสวยงามตามธรรมชาติของบึงสีไฟ ที่ต้องมีน้ำ มีปลา มีดอกบัว และมีอากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงจะขอให้แขวงทางหลวงชนบทดำเนินการของบประมาณเพื่อสร้างทางจักรยานที่เคยได้งบ 70 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง 11 กม.เศษ ให้ดำเนินการให้ได้อีกครั้ง รวมถึงมอบหมายให้ สนง.ชลประทานพิจิตร ประสานกับกรมชลประทานใสการเติมน้ำเข้าบึงสีไฟ ซึ่งขณะนี้มีการเติมน้ำเข้าในบึงสีไฟไปแล้วกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้บึงสีไฟอิ่มเอิบชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเต็มบึงสีไฟแล้ว เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองพิจิตร ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลากลางน้ำ กลางบึงสีไฟเสร็จสิ้นสวยงามเป็นห้องรับแขกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพิจิตร ได้อย่างสมภาคภูมิแล้ว ส่วนกองดินที่เกิดจากโครงการของกรมเจ้าท่าที่ขุดลอกบึงสีไฟแล้วนำดินมากองอยู่รอบๆบึงสีไฟ ขณะนี้ก็ได้ประมูลขายดินให้กับผู้รับเหมาที่เร่งทยอยขนดินออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าปลายเดือน มีนาคม 2564 กองดินที่อยู่รอบบึงสีไฟก็จะขนออกไปจนหมดสิ้น จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงถนนโดยรอบบึงสีไฟเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาและใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย แต่ในส่วนของการประชุมคือการคิดโครงการปรับปรุงพื้นที่อื่นๆเพื่อให้สอดรับกับการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรต่อไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube