fbpx
Home
|
ข่าว

พาณิชย์ตรวจลานมัน,โรงแป้งบุรีรัมย์

Featured Image

นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการลานมัน 1 ลาน เพื่อตรวจสอบการรับซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายมันสำปะหลัง และหลังการตรวจสอบ พบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน ตรงตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง และเครื่องชั่งถูกต้องได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่งตวงวัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ซึ่งสำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมอย่างเร็วที่สุด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube