fbpx
Home
|
ข่าว

ตร.อมเบี้ยเลี้ยงโควิดทุกบช.รวม166คน

Featured Image

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้น เพื่อติดตามผลการดำเนินการทางวินัย กรณีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 พล.ต.อ.วิสนุ กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบ ทุก บช. มีข้าราชการตำรวจ ที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ประมาณ 166 นาย จาก 17 จังหวัด และ นครบาล ทั้งระดับ บก. ภ.จว และ ระดับ สถานีตำรวจ โดยมีตั้งแต่ระดับ ผบก. ลงมาถึง ผบ.หมู่ ซึ่งมีการดำเนินการตามแต่มูลเจตนาของผู้กระทำผิด ตั้งแต่ เบาไปถึงหนัก ทั้งการว่ากล่าวตักเตือน การภาคฑัณฑ์ การกักยาม การกักขัง 3 – 15 วัน และหนักสุดคือ การเสนอพิจารณาวินัยร้ายแรงซึ่งอาจจะเข้าสู่การดำเนินคดีทางอาญาต่อไป สำหรับ บช.ที่ลงฑัณฑ์ขั้นเบา ผบ.ตร ได้สั่งการให้ ทุก บช. รายงานผลมาให้ กองวินัย ตร.ตรวจสอบความเหมาะสมกับมูลความผิดอีกครั้ง หากผลการลงฑัณฑ์ไม่เหมาะสม จะสั่งเพิ่มโทษต่อไป นอกจากนั้น ได้สั่งการให้ รอง ผบช.ภ.1 ไปตรวจสอบ ภ.จว.อยุธยา และ ให้ รอง ผบช.ภ.2 ไปตรวจสอบ สภ.ใน จว.ระยอง ทุกแห่ง โดยละเอียด เพิ่มเติม แล้วรายงานผลโดยเร็ว ผบ.ตร ได้ย้ำให้ ทุก บช.ระมัดระวัง การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกประเภท โดยเฉพาะ เบี้ยเลี้ยง คฝ. หากพบการกระทำผิดต้องถูกลงโทษ และ มีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย โดยให้ทุก บช. ไปตรวจสอบบัญชีเสนอแต่งตั้งให้เรียบร้อย โดยขั้นต่อไป จะต้องได้ข้อยุติภายในสิ้นปีว่า เข้าสู่การพิจารณาโทษวินัยร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรง อย่างไร หากสิ้นปียังไม่เสร็จสิ้น จะพิจารณาข้อบกพร่อง คณะกรรมการฯด้วย นอกจากนั้น ยังสั่งการให้ สตส.ลงพื้นที่ตรวจสอบคู่ขนานไปด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube