fbpx
Home
|
ข่าว

“ชูศักดิ์”มั่นใจไม่ผิด”ทักษิณ”ช่วยหาเสียงนายกอบจ.

Featured Image

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนว่าพรรคเพื่อไทยอาจถูกครอบงำจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้โพสต์ช่วยผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่หาเสียง ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิที่จะช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และในระเบียบการเลือกตั้ง อบจ. ก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ ซึ่งตนเองมองว่า การที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ สนับสนุนใครเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ และมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีอะไรสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายพรรคการเมือง เกี่ยวกับการครอบงำพรรค พร้อมยืนยันว่า บุคคลภายนอกก็ไม่มีการพูดถึงพรรคเพื่อไทย หรือชี้นำให้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนอย่างไร ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว นายชูศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ว่า คำร้องทำนองนี้คล้ายกับคำร้องเมื่อปี 2555 ที่มีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าไม่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะยกร่างมาอย่างไรยังไม่รู้ และในร่างที่เสนอในตอนนั้นและตอนนี้ก็มีทำนองเดียวกัน ที่มาตรา 255 ห้ามแก้ไขเรื่องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ซึ่งหากพบมีมูลภายหลังก็สามารถส่งคำร้องผ่านประธานรัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ส่วนอดีตกรรมการแก้รัฐธรรมนูญที่ย้ำว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้เปิดให้ยกร่างฉบับใหม่ นายชูศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีการบัญญัติข้อห้ามการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าประเทศต้องหยุดนิ่ง และเห็นว่าไม่ใช่วิธีการทางกฎหมาย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube