fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เร่งเสริมสภาพคล่องให้ SMEs

Featured Image
ส.อ.ท. เร่งเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่ลดระยะเวลาเครดิตทางการค้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วน หลายธุรกิจประสบปัญหายอดขายลดลงและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ภาคเอกชนจะสามารถร่วมแรงร่วมใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกันให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ได้ คือ การช่วยกันชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้าเร็วขึ้น โดยที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินโครงการ FTI Faster Payment ชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้าที่เป็น SMEs ภายใน 30 วัน ซึ่งมีซัพพลายเออร์ที่เป็น SME ไม่ต่ำกว่า 20,000 กิจการที่ได้รับประโยชน์ มีมูลค่าการซื้อขายของ SME ในซัพพลายเชนอย่างน้อย 4,300 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงฟื้นโครงการ “FTI Faster Payment Phase 2” กลับมาอีกครั้ง โดยได้จับมือกับ 163 บริษัทที่เคยเข้าร่วมโครงการในครั้งที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้อยู่ในซัพพลายเชนดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมฯ ไม่ได้ละทิ้ง และยังคงหาแนวทางในการช่วยเหลือเร่งด่วนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube