fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

SME D Bank ร่วมลงทุน KTMS ศูนย์ไตเทียม

Featured Image
SME D Bank ร่วมลงทุน KTMS ศูนย์ไตเทียมสุดทันสมัย สนับสนุนการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสนับสนุนเงินร่วมลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS) ดำเนินธุรกิจศูนย์ไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สำหรับการร่วมลงทุนบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS) ธนาคารมองว่าเป็นการสนับสนุนธุรกิจด้านการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15-20% ต่อปี ในขณะที่กลับมีอัตราเฉลี่ยใช้เครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นเพียง 6.41% ต่อปี

จึงยังมีโอกาสในการขยายสาขาเพื่อให้บริการอีกมากในจังหวัดที่ขาดแคลนปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ไตเทียมจำนวน 16 สาขา ทั้งที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และคลินิกของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา SME D Bank ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ในรูปแบบเงินร่วมลงทุน ผ่านกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ทั้งกองทุนย่อยกองที่ 1 และกองทุนย่อยกองที่ 2 และธนาคารลงทุนตรง จำนวน 14 กิจการ เป็นจำนวนเงินรวมแล้วทั้งสิ้น 342.4 ล้านบาท มีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการจ้างงานกว่า 1,618 ราย และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีกว่า 2,451 ล้านบาท

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube