fbpx
Home
|
ทั่วไป

ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1ด.-คลายล็อกผับบาร์นั่งดื่มได้

Featured Image
ศบค.ชุดใหญ่เคาะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด19 อีก 1 เดือน ถึง 31 มี.ค.64 คลายล็อกร้านอาหาร-สถานบันเทิง นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ ถึง 23.00 น. แต่ยังเข้มพื้นที่สมุทธสาคร

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. มีมติต่อขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และปรับเปลี่ยนเขตพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) จากเดิมมี 4 จังหวัด ตอนนี้ลดเหลือ 1 จังหวัด คือจังหวัดสมุทรสาคร มีการผ่อนคลายมาตราการควบคุมโดยอนุญาตให้ทานอาหารภายในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่อนุญาตให้เปิด สถานบันเทิง รวมถึงฟิตเนสและสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และให้เรียนออนไลน์เท่านั้น

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 20 จังหวัด เหลือ 8 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดตาก
จังหวัดราชบุรี

มีการผ่อนคลายมาตรการโดยอนุญาตให้ทานอาหารที่ร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. รวมถึงให้ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ บริการได้ถึง 23.00 น. ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสและสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน สามารถเรียนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานได้

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 17 จังหวัด เหลือ 14 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระนอง
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส

มีการผ่อนคลายมาตรการโดยร้านอาหารเปิดให้บริการได้ถึง 24.00 น. รวมถึงให้ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ บริการได้ถึง 24.00 น. ห้างสรรพสินค้าฟิตเนสและสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน สามารถเรียนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานได้

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) จาก 35 จังหวัด เพิ่มเป็น 54 จังหวัด

มีการผ่อนคลายมาตรการโดยสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ตามปกติ เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติแต่ต้องจำกัดจำนวนคน

ทั้งนี้ มติดังกล่าวยังต้องรอให้แต่ละจังหวัดพิจารณาประกาศใช้ตามความเหมาะสมอีกครั้ง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube