fbpx
Home
|
ทั่วไป

อย.ชี้แจงข้อสงสัยการขออนุญาตปลูกกัญชง

Featured Image
เลขาธิการ อย. ชี้แจงข้อสงสัยขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชง เตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มหลอกชักชวนซื้อหุ้นเพื่อรับเมล็ดพันธุ์

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ชี้แจงข้อสงสัยการขออนุญาตปลูกกัญชง ว่า การยื่นคำขอสามารถยื่นที่ อย. หรือ สสจ. ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ พร้อมเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนด, น.ส. 3 หรือสัญญาเช่า กรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐให้แนบหนังสือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้น อย. จะเร่งกระบวนการอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตเร็วที่สุด โดยกำหนดระยะเวลาในคู่มือประชาชนไว้สูงสุดไม่เกิน 135 วัน เพื่อให้ทันกับความต้องการใช้ผลผลิต หากไม่มีคู่ธุรกิจ อย. ยินดีจับคู่ธุรกิจให้ ลงชื่อได้ที่ อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มบุคคลชักชวนให้เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท และซื้อหุ้นอีก 1,000 บาท จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกและรับซื้อผลผลิต ขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ ขณะนี้ หน่วยงานที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าติดต่อที่กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร. 0-2590-7339 หรือ 0-2590-7756

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube